فروش سهام 50 متری چیتگر ، سهام 20 متری چیتگر منطقه 22 تهران